Wirtschaftsförderung - Iqtisadi dəstək

Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland*


Das Honorarkonsulat der Republik Aserbaidschan in Stuttgart unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Die Abteilung für Wirtschaftsförderung im Konsulat hilft aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen bei der Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten.Honorarkonsul Otto Hauser hat kompetente und erfahrene Ansprechpartner. Er kennt beide Länder und helfen ihnen in vielfältigen Bereichen:


- Organisation von Geschäftsreisen
- Vermittlungen von Geschäftskontakten
- Hilfe bei der Partnersuche
- Produktrecherche
- Unterstützung im Immobiliengeschäft
- Begutachtungen von Investitionsvorhaben

Sprechen Sie uns an!

*Das Konsulat verlangt für seine Tätigkeiten Gebühren, je nach Umfang der Tätigkeiten. Die Gebühren können telefonisch erfragt werden.

Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı *


Stuttgart şəhərindəki Azərbaycan Respublikasının Fəxri Konsulluğu Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi inkişafın dəstəklənməsində öz köməkliyini göstərir. Konsulluğun iqtisadi inkişaf şöbəsi Azərbaycan və Almaniya şirkətlərinə biznes imkanlarının genişləndirməsində yardım etməkdə maraqlıdır. Fəxri konsul Otto Hauzer ilə siz hər iki ölkəni yaxından tanıyan təcrübəli əlaqələndirici şəxslərə maliksiniz.

Aşağıdakı sahələrdə konsulluq hər iki ölkənin hüquqi və fiziki şəxslərinə xidmət göstərir:

- Viza verilməsi
- Sənədlərin təsdiqi və leqallaşdırılması
- Biznes əlaqələrinin mübadiləsi
- Tərəfdaş tapmaqda yardım
- Məhsul axtarışı
- Daşınmaz əmlak alınmasında köməklik
- Investisiya layihələrinin qiymətləndirməsi

* Konsulluq xidmətin fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq komissiya tələb edir.